Devotie in tijden van ongeloof
Deel IV, gewijd aan de joodse traditie


Voor het vierde achtereenvolgende jaar staat toewijding centraal in de concertserie Devotie in tijden van ongeloof. Toewijding, inzet en overgave ziet het orkest als een goed antwoord op dreigende vervlakking en onbegrip binnen onze samenleving. Het orkest laat zich daarbij graag inspireren door bijzondere kunstenaars, zoals dat eerder gebeurde met Henry Brant en Theo Loevendie. Maar we zijn ook erg geïnteresseerd in het gedachtengoed van verschilende culturen en hun geeloofsovertuigingen.
Niet zozeer in de letterlijke zin, maar meer in een abstracte betekenis. Het orkest wil putten uit deze schier oneindige kunstbronnen. In deel I hebben we ons bezig gehouden met het christendom, in deel II was stilte en meditatie het onderwerp, in deel III was er aandacht voor de oosterse traditie en in deel IV zal de joodse traditie centraal staan. Een niet zošn heel gemakkelijke keuze vanwege de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de bijkomende gevoeligheden, maar toezeggingen van nieuwe werken speciaal voor ons orkest door de Amerikaanse componisten John Zorn en Paul Schoenfield maakten ons besluit aanzienlijk makkelijker.
Het programma wordt op een dramatische manier geopend met het indringende Kol Nidrei, dat gezongen wordt door een cantor. Deze opening is een perfecte opmaat voor het werk van Max Bruch en John Zorn. De uitvoering krijgt meer een meer een louterende mystieke sfeer die uitmondt in de op klezmer geīnspireerde muziek van Schoenfield.