Yankee come home

Composities van

David Dramm, Ned McGowan,
Michael Moore, Oene van Geel
Sinds "JanKees" naar Amerika ging onderhield hij vanuit zijn nieuwe vestiging nauw contact met zijn vaderland. Maar hoe zit dat eigenlijk met Amerikanen die in Nederland een nieuw thuis vinden? Enkele Amerikaans-Nederlandse componisten laten muziek uit hun geboorteland, die hun werk blijft beïnvloeden, opgaan in door hen speciaal gecomponeerde nieuwe muziek.
Maar ook Nederlandse componisten dragen bij om de wederzijdse invloeden ten toon te stellen. Deze componisten zijn David Dramm, Ned McGowan, Michael Moore en de Nederlander Oene van Geel; de twee laatsten zijn ook solisten. Literatuur, poëzie, beeldende kunst en film spelen hierbij een rol.